Visie

Visie

Visie

Visie

Visie

Visie

Kinderpraktijk Welzijn heeft als doel om kinderen, ouders/verzorgers en scholen professionele en persoonlijke zorg te bieden op een zo laagdrempelig mogelijke manier. Geen lange behandeltrajecten als dat niet nodig is, maar samen zoeken naar de best passende hulp.

Verder wil Kinderpraktijk Welzijn geen nieuw ‘eiland’ zijn in het leven van het kind en de ouders, maar wil ik graag zo goed mogelijk aansluiten bij de al bestaande eilanden ’thuis’ en ‘school’. Zo kan het kind alles wat het leert daar gemakkelijker toepassen.

Hiervoor is communicatie erg belangrijk en daarom zal ik altijd transparant zijn over de geboden hulp en zoeken naar een goede samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) en school.

Zoals de naam al duidelijk maakt: het welzijn van het kind staat centraal!