Observatie

Observatie

Observatie

Observatie

Observatie

Observatie

Bij Kinderpraktijk Welzijn kunt u terecht voor een gedragsobservatie van een leerling in de klas. Gedurende 1 uur zal ik de leerling observeren waarna er een observatieverslag wordt gemaakt. Ook zullen handelingsgerichte adviezen worden opgesteld, waarmee de leerkracht verder kan.

Het verslag en de adviezen kunnen indien gewenst ook in een gesprek worden besproken.