Invulling arrangement

Invulling arrangement

Invulling arrangement

Invulling arrangement

Invulling arrangement

Invulling arrangement

Heeft uw leerling een arrangement toegekend gekregen en zoekt u hiervoor professionele invulling? Graag lever ik hieraan mijn bijdrage. Ik vind het heel belangrijk dat elke leerling de begeleiding krijgt die optimaal aansluit, zonder dat de context van de klas hierbij uit het oog wordt verloren.

Verder kunnen scholen mij ook benaderen voor het invullen van een hardnekkigheidstraject bij lees- en spellingproblemen van leerlingen (zorgniveau 3).

 

Neem gerust contact opĀ  voor het bespreken van de mogelijkheden.