Diagnostiek

Diagnostiek

Diagnostiek

Diagnostiek

Diagnostiek

Diagnostiek

Een intelligentieonderzoek kan duidelijkheid bieden als uw kind vastloopt op school. U krijgt inzicht in hoe uw kind leert en krijgt handvatten hoe hier het beste mee om te gaan. Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek, de afname van de WISC-V-NL (totaal IQ en indexscores) en een adviesgesprek. Na de afname wordt er een helder en concreet onderzoeksverslag geschreven en de resultaten bespreken we tijdens het adviesgesprek.

Soms komt er tijdens het intakegesprek nog een andere hulpvraag naar voren. Het kan dan zinvol zijn om naast het intelligentieonderzoek ook nog aanvullende testen af te nemen. Uiteraard wordt dit dan met de ouder(s)/verzorger(s) besproken.

Meld uw kind hier aan.