Kinderpraktijk Welzijn

Diagnostiek. Behandeling. Advies.

Kinderpraktijk Welzijn

Diagnostiek. Behandeling. Advies.

Kinderpraktijk Welzijn

Diagnostiek. Behandeling. Advies.

Kinderpraktijk Welzijn

Diagnostiek. Behandeling. Advies.

Kinderpraktijk Welzijn

Diagnostiek. Behandeling. Advies.

Kinderpraktijk Welzijn

Diagnostiek. Behandeling. Advies.

Kinderpraktijk in Hoorn en Zwaag

Kinderpraktijk Welzijn biedt orthopedagogische hulp aan kinderen van 0 tot en met 16 jaar, aan ouders en aan scholen. De praktijk is gevestigd in Zwaag (Risdam) en richt zich op kinderen uit Hoorn, Zwaag en omstreken.

Passende hulp, op een persoonlijke en laagdrempelige manier!

 

Privacy / beroepscode / klachten:

Kinderpraktijk Welzijn houdt zich aan de beroepscode zoals opgesteld door de NVO, de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen. Heeft u een klacht? Dan hoop ik dat u hiermee naar mij komt, zodat we er samen uit kunnen komen. Wanneer Kinderpraktijk Welzijn volgens u de beroepscode heeft geschonden, kunt u een klacht indienen bij de NVO. Het onafhankelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) kan u desgewenst kosteloos helpen bij klachten. Een vertrouwenspersoon van het AKJ luistert naar uw verhaal, geeft u informatie en advies om problemen op te lossen of een klachtenbrief te formuleren. Het AKJ is te bereiken op 088 – 555 1000. Meer informatie op www.akj.nl. Mocht u toch van mening zijn dat uw klacht niet goed behandeld wordt, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke externe klachtencommissie via www.erisietsmisgegaan.nl.

Bij Kinderpraktijk Welzijn staat uw privacy hoog in het vaandel. Zie hier voor de privacyverklaring.

Verder houdt Kinderpraktijk Welzijn zich aan de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Zie hier voor het afwegingskader. Meldcode_Afwegingskader_(okt_2018) NVO